"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami przyznania pomocy

 

dotacje plakat RGB

 Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich organizuje w dniach 6-7-8 grudnia 2018 r.

Sejm RP przyjął Ustawę o kołach gospodyń wiejskich, dzięki niej KGW będą mogły zarejestrować swoją działalność, a co za tym idzie uzyskać osobowość prawną oraz  możliwość ubiegania się o dotacje.

Więcej informacji na s

W dniu 29 listopada w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, odbyło się spotkanie konsultacyjne, na które zostało zaproszone również LGD "Podgrodzie". Spotkanie dotyczyło rozwoju turystyki rowerowej, ekoturystyki oraz popularyzacji miejsc z walorami dziedzictwa kulturowego i

Zobacz wszystkie aktualności

Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

Search