Godziny pracy Biura LGD

16-06-2016

Biuro czynne:

Pn. 10:00 - 15:00

Wt. 9:00 - 14:00

Czw. 9:00 - 14:00

Nabór na stanowisko Specjalista ds. animacji lokalnej

10-06-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” ogłasza nabór ofert na stanowisko Specjalista ds. animacji lokalnej.

Nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR

10-06-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” ogłasza nabór ofert na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR.

Nabór na stanowisko Kierownika biura LGD

10-06-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” ogłasza nabór ofert na stanowisko Kierownika biura LGD.

Walne Zebranie Członków LGD

07-06-2016

zdjęcia:https://www.facebook.com/gminalubiczdasielubic/

3 czerwca 2016r. o godz. 13.00 w Sali Bankietowej "Finezja", w Brzozówce (gmina Obrowo) odbyło się Walne Zebranie Członków LGD. Krótko przed tym zgromadzeniem, zebrał się Zarząd LGD "Podgrodzie Toruńskie".W WZC uczestniczyło 38 członków, w tym wieloletni,
były już Prezes LGD Pan Tadeusz Smarz.

>>>GALERIA<<<

 

Szkolenia z zasad wdrażania LSR oraz zasad ewaluacji i monitoringu LSR

23-05-2016

Szkolenia z zasad wdrażania LSR oraz zasad ewaluacji i monitoringu LSR

Zapraszamy Zarząd, Radę i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie" na szkolenia, które odbędą się dnia 3 czerwca 2016r., Brzozówka, ul. Gruszowa 44:

- Szkolenie z zasad wdrażania LSR – godz. 15.00 (Zarząd, Rada i pracownicy biura LGD). Tematyka obejmie: konstrukcja LSR, cele i priorytety, wskaźniki, zasady wdrażania poszczególnych działań, plan komunikacji, plan szkoleń

- Szkolenie z zasad ewaluacji i monitoringu LSR – godz. 16.00 (pracownicy biura LGD). Tematyka obejmie: zasady ewaluacji LSR, zasady monitoringu LSR, dyskusja nad ostatecznym kształtem wskaźników LSR.

Prosimy o obecność.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020