Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze LGD

11-07-2016

Informujemy, iż w konkursach na trzy stanowiska pracy w Biurze LGD "Podgrodzie toruńskie" zlozono: 5 ofert na stanowisko kierownika Biura LGD, 5 ofert na stanowisko specjalisty ds wdrażania LSR oraz 1 ofertę na stanowisko specjalisty ds. animacji lokalnej. 

W wyniku analizy zlożonych dokumentów oraz na bazie rozmów kwalifikacyjnych w dniu 6 lipca br., komisja w składzie Prezydium Zarządu LGD podjęła w dniu dzisiejszym decyzję:

 - na stanowisku kierownika Biura LGD za najlepszą uznano ofertę p. Anny Bartos

- na stanowisku specjalisty ds wdrażania LSR - p. Moniki Sikorskiej

 - na stanowisku specjalisty ds. animacji lokalnej - p. Marzanny Bogackiej 

Komisja pragnie podkreślić bardzo wysoki poziom wszystkich złożonych ofert. 

Zmiana terminu rozmów kwalifikacyjnych na stanowiska pracy

29-06-2016
Informujemy o zmianie terminu rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się dnia
6 lipca 2016r. w biurze LGD.
Kandydaci zostali poinformowani telefonicznie o powyższej zmianie, ponadto zostały również ustalone indywidualne godziny spotkań.
 
Na ogłoszone 3 stanowiska pracy zostało złożonych 9 kompletów dokumentów od 7 kandydatów.
 

Godziny pracy Biura LGD

16-06-2016

Biuro czynne:

Pn. 10:00 - 15:00

Wt. 9:00 - 14:00

Czw. 9:00 - 14:00

Nabór na stanowisko Specjalista ds. animacji lokalnej

10-06-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” ogłasza nabór ofert na stanowisko Specjalista ds. animacji lokalnej.

Nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR

10-06-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” ogłasza nabór ofert na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR.

Nabór na stanowisko Kierownika biura LGD

10-06-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” ogłasza nabór ofert na stanowisko Kierownika biura LGD.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020