"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji.
Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Lubickie Lato 2017

21-08-2017

W sobotę odwiedziliśmy festyn „Lubickie Lato”. W naszych namiotach promujących LGD gościliśmy sołectwa Grabowiec i Grębocin, prezentujące pięknie rękodzieło i walory swoich wsi. Równie piękne prezentacje twórczości, osiągnięć i zaangażowania mieszkańców podziwialiśmy w namiotach pozostałych sołectw gminy Lubicz, biorących udział w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko. Gratulujemy sołectwu Złotoria wygranej!

Ostatni dzień naboru wniosków

18-08-2017

Drodzy WNIOSKODAWCY, przypominamy, że dziś (18.08.2017r.) jest ostatni dzień składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwoju działalności gospodarczej.

Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym biuro LGD nie prowadzi już doradztwa dla wnioskodawców powyższych przedsięwzięć.

UWAGA - Drodzy wnioskodawcy!

07-08-2017

W związku z możliwością skorzystania z doradztwa w związku z konkursami z zakresu udzielenia wsparcia na PODEJMOWANIE lub ROZWÓJ działalności gospodarczej (poddziałanie 19.2 objęte PROW 2014-2020), prosimy o telefoniczne zapisywanie się na doradztwo dotyczące analizy dokumentacji konkursowej.

UWAGA - W dniu 18 sierpnia 2017 - ostatni dzień naboru -

Biuro NIE BĘDZIE udzielać DORADZTWA,

Zapisy na doradztwo pod numerami tel.: 884 889 610 i 884 889 601

codziennie w godz.: 7.00 - 15.00.

 

 

Uwaga Wnioskodawcy w naborach nr 1/2017 i 2/2017!

28-07-2017

Uwaga Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach naborów nr 1/2017 i 2/2017!

Informujemy, że na posiedzeniu dnia 24.07.2017r. Rada Decyzyjna LGD doprecyzowała interpretację zapisów w Kryteriach wyboru operacji dla przedsięwzięć „Podejmowanie działalności gospodarczej” i „Rozwój działalności gospodarczej”. Ustaliła, iż do spełnienia kryteriów wyboru operacji, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oprócz dokumentów wymaganych zapisami aktów prawnych, inne dokumenty, wymienione poniżej przy wybranych kryteriach.

Telefoniczna rejestracja na doradztwo w ramach konkursów 1/2017 i 2/2017

26-07-2017

W związku z dużym zainteresowaniem konkursami z zakresu udzielenia wsparcia na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej (poddziałanie 19.2 objęte PROW 2014-2020), prosimy o telefoniczne zapisywanie się na doradztwo dotyczące analizy dokumentacji konkursowej. Zapisy pod numerami tel.: 884 889 610 i 884 889 601 codziennie w godz.: 7.00 - 15.00.

Przygotowanie Rady Decyzyjnej LGD do oceny wniosków konkursowych

25-07-2017

W poniedziałek 24.07.2017r. Rada LGD przygotowywała się podczas szkolenia do konkursowej oceny wniosków o udzielenie wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności lub rozwój firmy.