"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

About us

Local Action Group Podgrodzie Toruńskie" was established as the initiative of local government, non-governmental organisations, farmers, entrepreneurs and inhabitants from  three rural communities: Wielka Nieszawka, Obrowo and Lubicz. Our main aim is to improve quality of life of our inhabitants.. We promote the beauty of nature of the area, including Drwęca River Valley, Obrowo Forests and the Nieszawka NATURE 200) meadows and  swamps. A lots of forests, woodlands, protected landscape areas, natural monuments and ecological areas are a good place for recreation, leisure and development of ecology. Our advantage is close proximity of  600 year old Toruń, UNESCO city. By the way – the name of our LAG comes from this location and simply means „Toruń Boroughs“.

Our LAG is engaged in many cultural events and social initiatives leading to revival of local cultural traditions and strengthening social capital of rural communities through collective actions. We support culinary tradition revival initiatives, local festivals promoting peasant traditions and rich local history. We organize workshops of traditional crafts, reviews of local bands, and events promoting healthy, ecological life.

We promote entrepreneurship through grants for micro-enterprises, and grants for development of already existing enterprises. Special support is offered for economic initiatives, that offer jobs for marginalized groups, including long-term unemployed.

 eng schemat

 


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search