"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Rok 2017 w LGD

5a2558962cf37.imageZa nami kolejny rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Jak działaliśmy w 2017 roku?

Zrealizowaliśmy dwa pierwsze nabory wniosków. W sierpniu o dotację mogli ubiegać się mieszkańcy zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej i przedsiębiorcy planujący rozwój firm. (Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020). Fundusze PROW wesprą otwarcie trzech firm i rozwój sześciu przedsiębiorstw. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji mogły uzyskać informacje i pomoc w przygotowaniu dokumentacji konkursowej podczas szkoleń i doradztwa w biurze LGD. W szkoleniach wzięło udział 158 osób, z doradztwa skorzystało 91 osób.

Przez cały rok realizowaliśmy Plan komunikacji. Jego celem jest informowanie o realizacji LSR oraz aktywizacja społeczności lokalnej. W ramach realizacji Planu m.in. pojawiliśmy się na ośmiu wydarzeniach gminnych i regionalnych. W naszym namiocie można było podziwiać lokalne rękodzieło i produkty, smakować specjały przygotowywane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz uzyskiwać informacje o działalności LGD oraz planowanych naborach przekazywane poprzez ulotki oraz obecnego pracownika biura. Nasze lokalne twórcze zasoby promowaliśmy również podczas Kiermaszu „Wielkanoc z pasją” w Lubiczu i Bożonarodzeniowego Jarmarku Grębocińskiego.

Mieszkańcy w wieku powyżej 50 roku życia mogli wziąć udział w trzech warsztatach rękodzieła, również organizowane w ramach Planu Komunikacji. Młodzież uczestniczyła w warsztacie na temat wolontariatu. Na warsztatach gościliśmy 54 osoby.

Rada Decyzyjna LGD pracowała nad oceną wniosków, które wpłynęły w ramach konkursów o udzielenie wsparcia na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej. Wcześniej podczas szkoleń Członkowie Rady intensywnie przygotowywali się do oceny wniosków.

Członkowie Stowarzyszenia spotkali się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, na którym podsumowano działalność w 2016r.

Zrealizowaliśmy też projekt dofinansowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Był to Gminny Turniej Rodzinny, który odbył się w połączeniu z festynem „Pożegnanie lata” w Wielkiej Nieszawce.

Przygotowywaliśmy się do działań przyszłorocznych. Złożyliśmy wniosek i podpisaliśmy umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie Projektu grantowego „Wdrażanie strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Instytucje i organizacje zainteresowane pozyskaniem grantu finansowanego z EFS zaprosiliśmy na szkolenie na temat zasad pozyskiwania tych funduszy.

Informacje o innych planowanych działaniach w 2018 roku przybliżmy w kolejnym wpisie. Zapraszamy!


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search