"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Planowane nabory na 2018 rok

5a2558962cf37.image kopiaW 2018 roku LGD planuje kilka naborów wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych. Przedsiębiorcy będą mogli starać się o środki unijne na rozwój firm. Planowany jest też konkurs na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Fundusze unijne z PROW 2014-2020 wesprą lokalne zabytki, infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną oraz rewitalizację społeczno – gospodarczą. Mieszkańcy gmin objętych LSR będą mogli uzyskać fundusze w formie grantów na różnorodne działania społeczne i promujące obszar LGD. „Podgrodzie Toruńskie” dysponuje również środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-20. Są to środki, które organizacje będą mogły pozyskać na działania wspierające osoby wkluczone społecznie lub zagrożone takim wykluczeniem i ubóstwem.

Pierwsze nabory wniosków planowane są w I kwartale 2018r. Zapraszamy mieszkańców i instytucje, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na szkolenia, które pomogą przygotować wniosek o dotację oraz na bezpłatne doradztwo w biurze codziennie w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00. Informacje o szkoleniach i naborach zamieszczane będą na stronie internetowej LGD oraz portalu społecznościowym „Facebook”.

Harmonogram naborów na 2018r.


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search