"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

UMOWA RAMOWA, ZAŁĄCZNIKI, ANEKSY

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoć z dnia 19 maja 2016r.

Załączniki do umowy z dnia 19 maja 2016r.


Załącznik nr 1 - Lokalna Strategia Rozwoju

Załącznik nr 2 - Harmonogram planowanych naborów wniosków

Załącznik nr 3 - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Załącznik nr 4,5,9 - Regulamin Organizacyjny Rady, kryteria wyboru operacji, kryteria wyboru grantobiorców

Załącznik nr 6 - Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy

Załącznik nr 7 - Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

Załącznik nr 8 - Procedura wyboru i oceny grantobiorców


Aneks do umowy nr 1 z dnia 17 sierpnia 2016r.


Aneks do umowy nr 2 z dnia 12 czerwca 2017r.


Aneks do umowy nr 3 z dnia 30 czerwca 2017r. wraz z załącznikami 1-2

załączniki 3-5 do aneksu nr 3

załączniki 6-9 - do aneksu nr 3


Aneks do umowy nr 4 z dnia 7 kwietnia 2018r.

załączniki cz.I - do aneksu nr 4

załączniki cz. II -do aneksu nr 4


Aneks do umowy nr 5 z dnia 8 sierpnia 2018r.


Aneks do umowy nr 6 z dnia 17 października 2018r.

załącznik do aneksu nr 6


Aneks do umowy nr 7 z dnia 9 listopada 2018r. wraz z załącznikiem


Aneks do umowy nr 8 z dnia 4 lutego 2019r. Aneks do umowy nr 10 z dnia 13 czerwca 2019r. 

załączniki 1 do aneksu nr 10

załączniki 2 do aneksu nr 10

załączniki 3-4 - do aneksu nr 10

załączniki 5 do aneksu nr 10

załączniki 6 do aneksu nr 10Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search