"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Ogłoszenie o wynikach naboru 4/2018

W dniu 08 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" realizujące Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zakończyło nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabór trwał od 1 czerwca do 8 czerwca 2018 r. Wnioski można było składać w godzinach od 7.00 do 15.00,  (zgodnie z ogłoszeniem o naborze).

W ramach naboru nr 4/2018 (Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-196/18) w zakresie przedsięwzięcia 1.2.1 Tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości nie wpłynął żaden wniosek, przy całkowitej kwocie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w kwocie 150 000,00 zł

 


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search