"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Aktualności

2Dnia 25.01.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym podsumowano działalność w 2017 roku. Uchwalono sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono Zarządowi absolutorium.

Bardzo dziękujemy Członko

Zapraszamy Członków Rady Decyzyjnej LGD na posiedzenie dotyczące Naboru nr 1/2017, które odbędzie się dnia 25.01.2018r. o godz. 13.00. Miejsce posiedzenia: Obrowo, Zajazd "Rytkówka". Obecność Członków Rady obowiązkowa.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruńskie” serdecznie zapraszam Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 w Zajeździe Rytkówka w Obrowie, ul. Sz

Zapraszamy Członków Rady Decyzyjnej LGD na posiedzenie dotyczące Naboru nr 2/2017, które odbędzie się dnia 19.01.2018r. o godz. 16.00. Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Lubicz, sala nr 4. Obecność Członków Rady obowiązkowa.
Pozostałe aktualności

Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

Search